Anatomi ABD

İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Tanıtım Metni

(Ocak-2018 tarihi itibarı ile)

 

İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, 2010 yılı Ekim ayında Haliç Yerleşkesi’nde kurulmuştur. Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Muzaffer Şeker, kurucu öğretim üyesi olarak bu süreçte görev almıştır. Dr. Neslihan Cankara Yüzbaşıoğlu, 2010 yılı Kasım ayında anabilim dalımıza yardımcı doçent olarak atanmış, 2017 yılı Ekim ayında doçent ünvanı almış olup halen anabilim dalımızdaki görevini sürdürmektedir.

 

2012 yılı Eylül ayında Prof. Dr. B. Ufuk Şakul ve Prof. Dr. Alper Atasever anabilim dalımızda göreve başlamışlardır. Prof. Dr. Alper Atasever 2014 yılı Ağustos ayına kadar anabilim dalımızdaki görevine devam etmiş, bu tarihten sonra Üniversitemiz Uluslararası Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalına geçmiş ancak kurum içi görevlendirme ile anabilim dalımızdaki görevine de devam etmektedir. Ocak 2018 tarihi itibarı ile Anabilim dalımızda 3 öğretim üyesi, 2 öğretim görevlisi ve 5 araştırma görevlisi görev yapmakta olup, 4 yüksek lisans öğrencimiz de tam gün görevli olarak anabilim dalımızda hizmet vermektedir.

 

Anabilim Dalımız, Tıp Fakültesi’nin yanısıra Uluslararası Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu bünyesindeki ilgili bölümlere ön lisans ve lisans Anatomi derslerini vermektedir. 2017-2018 eğitim öğretim dönemi itibarı ile yaklaşık 5100 lisans öğrencimiz bulunmaktadır.

 

Anatomi Anabilim dalımıza ait 110 kişi kapasiteli öğrenci disseksiyon salonu, 110 kişi kapasiteli öğrenci maket salonu, 1 adet öğretim elemanlarına ait kadavra disseksiyon salonu, 1 adet kadavra saklama salonu, 1 adet stereolojik, immünohistokimyasal ve diğer mikroskobik çalışmaların yürütülebileceği araştırma laboratuvarı mevcuttur. Anabilim Dalımızda Ocak-2018 itibarı ile 11 adet kadavra ve yeterli sayıda maket kolleksiyonumuz bulunmaktadır.

 

Anabilim dalımızda verilen lisans eğitimine ilave olarak, İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Ensititüsü bünyesinde Anatomi Yüksek Lisans ve Klinik Anatomi Doktora programları da bulunmaktadır. Bu programlarımızda Ocak 2018 tarihi itibarı ile yüksek lisans programına kayıtlı 25 ve doktora programına kayıtlı 13 öğrencimiz bulunmaktadır. Tüm bunlara ilave olarak, öğretim üyelerimiz İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Ensititüsü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı yüksek lisans ve doktora programları ile Sağlık Fiziği yüksek lisans programlarındaki çeşitli dersleri de vermektedir.

 

Anabilim Dalımızda lisans ve lisansüstü eğitimlerine ilave olarak, Üniversitemizdeki ve üniversitemiz dışındaki bazı üniversite ve hastanelerdeki klinik anabilim dalları ile özellikle kadavra üzerinde olmak üzere çeşitli araştırma çalışmaları yapılmaktadır.