Biyofizik ABD

 

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİYOFİZİK ANABİLİMDALI

 

Biyofizik Anabilim Dalı, Biyolojik Sistemlerin Fizik prensip ve yöntemler ile incelendiği bilimsel çalışmaları kapsayan konularda araştırma yapan ve bu konuda eğitim veren bir anabilim dalıdır. İstanbul Medipol Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi Temel Bilimler Bölümü altında yer alan Biyofizik Anabilim Dalı’nda lisans ders program ve içerikleri genel Biyofizik konularını kapsar. Tıp Fakültesi’nin birinci ve ikinci senelerinde öğrencilere, Hücre ve farklı sistemlere ait Biyofizik prensipler öğretilir. Biyofizik çalışma konuları açısından oldukça geniş bir müfredata sahiptir. Moleküler ve Hücresel Biyofizik konuları dışında, İnsan vücudunda yer alan farklı sistemlere ait Biyofiziksel özellikler de detaylı ve güncel içerikleri ile öğrencilere anlatılır. Tıp Fakültesi birinci ve ikinci sınıflarda anlatılan biyofizik konuları içerisinde, Moleküler Biyofiziğin Temel Kavramları, Hücrede Biyofiziksel Olaylar, Aksiyon Potansiyelleri, Elektromanyetik Dalgalar, Radyasyon Biyofiziği, Kas Sistemi Genel Biyofizik Prensipleri, Sinir Sistemi Genel Biyofizik Prensipleri, Görme ve İşitme Biyofiziği,  Biyofiziksel Görüntüleme yöntemleri gibi konular yer almaktadır. İstanbul Medipol Üniversitesi Biyofizik AD öğretim üyelerinin özel bilimsel çalışmaları ise  “Beyin” araştırmalarında Biyofiziksel yaklaşımlara odaklanmaktadır. Biyofizik AD öğretim üyelerinden Prof. Dr. Bahar Güntekin’in uzmanlaştığı alan Elektroansefalografi-Sinyal analizi yöntemleridir. İstanbul Medipol Üniversitesi Biyofizik AD, Tıp Fakültesi ve Uluslararası Tıp Fakültesi dışında, Türkçe ve İngilizce Diş Hekimliği Fakültesi’ne de Biyofizik dersleri konusunda destek vermektedir.