Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi

 

Dr. Öğr. Üyesi Pakize YİĞİT Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi