Biyokimya ABD

Anabilim Dalımızda 4  Öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi 3 Arş Görevlisi mevcuttur. Öğretim üyelerimiz; Prof. Dr. Nesrin Emekli, Doç. Dr. Türkan Yiğitbaşı, Y. Doç.Dr.  Mukaddes Çolakoğlu, .Y. Doç.Dr. Gözde Ülfer’dir. Öğretim . Görevlimiz  Dr. Hadi Karimkhani, Araştırma Görevlilerimiz; Çağrı Çakıcı, Feyza Bayramoğlu ve  Ünsal Veli Üstündağ’dır.                            

 

Biyokimya Anabilim Dalında UÇEP’e göre hazırlanmış  DÖNEM I ve Dönem 2  Ders programı teorik ve laboratuvar saatleri sırasıyla DÖNEM 1 için 76 teorik,12 saat pratik, DÖNEM 2 için 39 saat teorik 12 saat pratiktir.

 

DÖNEM 1 için 6. Kurul,  DÖNEM 2 için 12. Kurulda Mesleki Beceri ve Bilimsel Araştırma projeleri çalışmaları toplamda 11 adettir.  Öğrencilerin bu kurullarda yaptıkları çalışmaların bazıları Üniversitemizin yapmış olduğu bilim şenliğinde poster bildirisi olarak sunulmuştur. A.B.Özdemir, O.M.Zengin, M.Eroğlu, C.Özhan 2014-2015 yılı için yapılan bilim şenliğinde 2 ncilik ödülü almışlardır.  Öğrencilerimiz; DÖNEM 3’den sonraki biyokimya bilgileri ve uygulamaları için Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma Hastanemizin Biyokimya Laboratuvar sorumlusu Y.Doç. Dr. Gözde Ülfer’den yararlanma imkanına sahiptirler.

 

Biyokimya Anabilim Dalımıza ait modern teknoloji ile yapılmış ve donatılmış öğrenci laboratuvarı vardır.

 

İstanbul Medipol Üniversitesi Biyokimya Anabilim Dalı olarak 2013-2017 yılları arasında yaptığımız bilimsel çalışmaların dökümanı sayısal olarak  şöyledir:  Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler (16),  Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler (6), Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri (Proceedings) Kitabında Basılan Bildiriler (35), Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri (Proceedings) Kitabında Basılan Bildiriler (7).

 

İstanbul Medipol Üniversitesi Biyokimya Anabilim Dalı olarak basılan kitaplar basımevleri ve yılları şöyledir ; Klinik Biyokimya-Nobel Tıp Yayınevi 2015, Öğrenciler için 3. Baskı 2017 Akademi,BasınYayın.

 

2013-2017 arasında Anabilim Dalımız öğretim elemanlarının yürütücü/araştırıcı olarak yer aldığı TÜBİTAK proje adedi 7, Üniversitemizin Bilimsel Araştırma Projesi 6 adettir.

 

Prof.Dr. Nesrin EMEKLİ

Anabilim Dalı Başkanı