Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD

Genel Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları yanında Allerji, Endokrinoloji, Hematoloji-Onkoloji, Gastroenteroloji, Göğüs Hastalıkları, Kardiyoloji, Nefroloji, Nöroloji, Yenidoğan Yoğun Bakım, Çocuk Yoğun Bakım, Sosyal Pediyatri yan dallarında alanlarında uzman 12 profesör, 8 doçent, 8 yardımcı doçent, toplamda 28 öğretim üyeli akademik kadro, ayaktan ve yataklı servis hasta hizmetleri yanında Tıp Fakültesi öğrenci eğitimi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık eğitimi ve yan dal uzmanlık eğitimi görevlerini yerine getirmektedir. Poliklinik ve yataklı servis hizmetlerinde öğretim üyeleri ile birlikte çok sayıda uzman ve araştırma görevlisi çalışmaktadır.

 

Pediyatrik Kemik İliği Transplantasyonu, pediyatrik karaciğer ve böbrek nakli, pediyatrik kardiyoloji girişimsel anjiyografi işlemleri, aritmi laboratuvarı ve kriyoablasyon uygulaması, epilepsi cerrahisi, endoskopi ve bronkoskopi işlemleri, yenidoğan doğuştan kalp hastalıkları dahil olmak üzere tüm doğuştan anomalilerin cerrahi tedavisi ve ECMO uygulaması, Pediyatrik Hemodiyaliz, Sosyal Pediyatri Bilim Dalı bünyesinde Emzirme Danışmanlığı anabilim dalımızda yapılan özellikli işlemlerdir.