Deri ve Zührevi Hastalıklar

Prof. Dr. Mustafa ÖZDEMİR Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Alkım ÜNAL ÇAKITER Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Ali BALEVİ Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Gürkan YARDIMCI Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Mavişe YÜKSEL Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Öğretim Üyesi