Farmakoloji ABD

Farmakoloji yeni ilaçların keşfi, klinik öncesi ve klinik denemelerle kullanıma uygun hale getirilmesi, kullanım sürecinde izlenmesi, yeni geliştirilen ve/veya kullanılmakta olan ilaçların etkilerinin, istenmeyen yan tesirlerinin ve toksik etkilerinin mekanizmalarının aydınlatılması, farmakogenetik, farmakogenomik ve farmakoepidemiyolojik değerlendirme, ilaç-ilaç ve ilaç-besin etkileşimlerinin belirlenmesi, akılcıl ilaç kullanımı, biyoyararlanım-biyoeşdeğerlilik araştırmaları gibi konularla ilgilenir.

İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, 2010 yılında Dahili Tıp Bilimleri Bölümü bünyesinde kurulmuştur. Anabilim Dalında kurucu AD Başkanı olan ve halen AD Başkanlığı görevini yürütmekte olan Prof. Dr. Hanefi ÖZBEK ve 2014 yılından itibaren Yrd. Doç. Dr. A. Arzu SAYIN ŞAKUL görev yapmaktadır. Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalında, Tıp Fakültesi Dönem III öğrencilerine, Diş Hekimliği Fakültesi Dönem III öğrencilerine ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerine Farmakoloji dersleri verilmektedir. 2014 yılından itibaren Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Yüksek Lisans ve Doktora Programları açılmış olup, bu programlar Mezuniyet Sonrası Farmakoloji Eğitiminde Çekirdek Eğitim Programına uygun olarak yürütülmektedir.

Farmakoloji Anabilim Dalı’nın öncelikli araştırma alanları akut ve kronik toksisite, karaciğeri koruyucu aktivite, analjezik aktivite, anti-inflamatuvar aktivite, hipoglisemik aktivite, klinik farmakoloji ve nörofarmakolojidir. Araştırmalar İstanbul Medipol Üniversitesi bünyesinde bulunan REMER laboratuvarlarında ve Deney Hayvanları Ünitesi’nde gerçekleştirilmektedir.