Göğüs Cerrahisi ABD

Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, 2013 yılında kurulmuş olup bu tarihten beri eğitim faaliyetlerine de başlamıştır. Halen 1 eğitim görevlisi (Prof. Dr. M. Zeki Günlüoğlu) ve 1 yardımcı eğitim görevlisi (Doç. Dr. Yusuf Bayrak) ile eğitim faaliyetlerine devam etmektedir. Akademik personel, kongrelerde sunum ve idarecilik, bilimsel araştırmalar yapma, bilimsel makale yazma ve çeşitli dergiler için makale değerlendirme gibi yöntemlerle bilgi düzeylerini güncel tutmaya özen göstermektedir.

Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı’nda, öğrencilere, sunumlar halinde teorik bilgi aktarılmasının yanında, Medipol Mega Hastaneler Kompleksi içinde, Göğüs Cerrahisi bölümüne başvuran erişkin ve çocuk yaş grubunda; akciğer, mediasten, diyafram, özefagus, trakea, plevra  ve göğüs duvarı’nın cerrahi gerektiren hastalık veya yapısal bozuklukları ve travmalarını içeren, Göğüs Cerrahisi’ni ilgilendiren spektrumun hepsi ile ilgili, hasta değerlendirme, cerrahi girişim ve ameliyatı gözleme, hasta takibi yapma imkanı da sunulmaktadır. Ayrıca öğrenciler, eğitim görevlileri ile, herhangi bir konuda, birebir veya grup halinde tartışma imkanı da bulmaktadır.