Göğüs Hastalıkları ABD

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

 

İstanbul Medipol Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim dalı; dört profesör, bir yardımcı doçent, bir uzman  ve iki araştırma görevlisinden oluşan hekim kadrosu ile hizmet vermektedir.  Anabilim dalımızda görevli öğretim üyelerimiz, Üniversitemizin Tıp Fakültesi, Uluslararası Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve ihtiyaç duyulan diğer birimlerinde eğitim ve öğretime katkı sağlarken bir taraftan da en modern teşhis ve tedavi yöntemlerini etkin biçimde kullanarak ülkemizin dörtbir yanından ve yabancı ülkelerden gelen hastalara sağlık hizmeti vermektedir.  Uyku laboratuarında; Uyku Apnesi  ve horlama, uykusuzluk, uyurgezerlik, rüyada davranış bozukluğu, karabasan, sürekli kabus görme  gibi uyku bozukluğu hastalıklarının tanı ve tedavi çalışmaları yapılmaktadır. KOAH ve  astım gibi nefes darlığına yol açan hastalıklar ile alerjik hastalıklar solunum fonksiyon testleri ve allerji testlerini de içeren yöntemlerle araştırılarak tanı ve tedavileri yapılmaktadır. Bronkoskopi laboratuarımızda akciğer kanseri  teşhisi ve evrelemesi, akciğerlerden yabancı cisim çıkarılması, gerekli durumlarda akciğer ve bronşlardan biyopsi alınması ve enfeksiyon hastalıklarının tanısı için örnek alınması gibi işlemler yapılmaktadır. Ayrıca tümör veya başka bir nedenle tıkanmış  veya daralmış hava yollarının açılması amacıyla stent uygulaması ve diğer endobronşiyal tedavi yöntemleri uygulanabilmektedir.