Göğüs Hastalıkları

Prof. Dr. Erdoğan KUNTER Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Ekrem Cengiz SEYHAN Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Mustafa Kürşat ÖZVARAN Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Prof. Dr. İbrahim Serhat ÇELİKEL Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Arş. Gör. Gökhan KARAKURT Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Arş. Gör. Zeynep EĞRİ KANSU Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Arş. Gör. Şükrü Egemen DEMİR Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi