Göz ABD

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

 

 

Medipol Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı göz hastalıkları biliminin farklı alanlarında uzmanlaşmış akademik kadrosu ile kornea- refraktif cerrahi, retina- vitreus hastalıkları ve cerrahisi, glokom,  okuloplastik cerrahi, pediyatrik oftalmoloji- şaşılık, nörooftalmoloji alanlarında eğitim araştırma ve hasta hizmeti sunmaktadır. Anabilim dalı akademik kadrosunda 4 profesör 4 doçent 6 yardımcı doçent bulunmaktadır.  Anabilim dalımız elektroretinografi, elektrookulografi ,VEP (görsel uyarılmış potansiyel) ve karanlık adaptasyon ölçümleri yapabilen gelişmiş elektrofizyoloji labratuvarına ve bunları yorumlayabilme alanında bilgi birikimine;  her türlü ön ve arka segment tetkiki yapabilen görüntüleme  sistemlerine (floreseın – indosiyanin anjiyografi , optik koherens tomografi, fundus otofloresans ,renkli fundus görüntüleme) sahiptir  Klinik bünyesinde refraktif cerrahi prosedürlerin tümü klinik donanımı içerisinde yer alan excimer laser, femto saniye laser sistemleri ile her gün gerçekleştirilmektedir.  Klinik kapsamında havacılık alanı çalışanlarının periyodik testlerinin yapıldığı her türlü donanıma sahip bir laboratuvarımız mevcuttur Göz hastalıkları anabilim dalı bünyesinde gözle ilgi tüm  cerrahi ve medikal girişimler yapılabilmektedir.