Histoloji ABD

Doku bilimi olan Histolojinin amacı, ilgili çalışma yöntemlerini, araştırma tekniklerini ve yeni araştırma alanlarını tanıtmak, temel dokuların genel histolojik özelliklerinin belirtilerek insan vücudunun normal mikroskobik yapısının kavramasını sağlamaktır. Bu yapıda hastalık nedeni ile oluşacak patolojik değişimlerin anlaşılabilmesi amacıyla normal histolojik yapının öğrenilmesini ve fizyolojik olayların gerçekleştiği mikroskobik morfolojik yapıların anlaşılmasını sağlamaktadır.

Anne karnındaki gelişimi tanımlayan Embriyolojinin amacı ise genel embriyolojideki terim ve kavramları, erkek ve dişi genital sistem üreme hücrelerinin önemini ve işlevsel ilişkilerini açıklamak, embriyonik ve fetal dönemdeki embriyolojik gelişimleri öğretmek, sistemlerin ve ilgili organların embriyonik kökeni, gelişimi, farklanma ve embriyonel mekanizmaları öğrenerek gelişim sırasında oluşabilen konjenital anomalileri tanımlamaktır.

Bu nedenle Histoloji ve Embriyoloji Temel Tıp Bilimleri içinde yer aldığı gibi klinik bilim dallarından özellikle Patoloji, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Pediatri, Pediatrik Cerrahi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, Kardiyoloji, Nöroloji, Üroloji ve Endokrinoloji ile ortak çalışma konuları içermektedir.

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalında Lisans eğitiminin yanısıra yüksek lisans ve doktora programları da yürütülmektedir.