Misyon ve Vizyon

Misyon

İleri teknoloji kullanarak güncel yeterliliklerle donanmış, koruyucu ve tedavi edici hekimliği etik değerlere bağlı kalarak uygulayan araştırmacı ve yenilikçi hekimler yetiştirmek.

Vizyon

Sağlık  eğitimi, uygulaması ve geliştirmesinde Türkiye’ de lider, Dünya’ da referans gösterilen Tıp Fakültesi olmak şeklinde kabul edilmiştir.

Temel İlke ve Değerler

 • Etik Değerlere Bağlı
 • İnsan Odaklı
 • Mükemmelliyetçi
 • Çevreye Duyarlı
 • Katılımcı
 • Hoşgörülü
 • Yenilikçi
 • Özgürlükçü
 • Her Türlü Ayrımcılığa Karşı
 • Emeğe Saygılı
 • İşbirliğine Açık

AMAÇLAR

Amaç 1: Sürekli güncellenen eğitim modeline uyum gösteren nitelikli eğitim kadrosu ile üst düzeyde ve yetkin tıp eğitimi vermek, eğitimin ezbercilikten çıkarılıp, öğrencinin ve öğrenmenin daha aktif olduğu analiz ve sentez düzeyinde bir kimliğe kavuşturulmasını sağlamak.

Amaç 2: Güncel eğitim teknolojileri ile desteklenen, fiziksel altyapısı gelişmiş, eğitim ve araştırma ihtiyaçlarını karşılayan, bölgenin sağlık hizmetleri için ulaşılabilir, sürdürülebilir ve modern sağlık hizmetlerinin verildiği bir fakülte binasına kavuşmak.

Amaç 3: Tıp alanındaki araştırma-geliştirme faaliyetleri ile ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel aktivitelerde bulunmak.

Amaç 4: Toplumun sağlık sorunlarının analizi ve ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla bireysel gelişim ve toplumsal eğitime katkıda bulunmak

Amaç 5: İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi’ ni güçlü bir kurumsal yapıya kavuşturmak.

HEDEFLER

Hedef 1.1. Öğretim üyelerinin akademik yetkinliklerini arttırmak

Hedef 1.2. Öğrencilere eleştirel düşünce, problem çözme, yaşam boyu öğrenme gibi yetkinlikleri kazandırmak

Hedef 1.3. Tıp Fakültesine müracaat eden başarılı öğrenci sayısını arttırmak

Hedef 1.4. Ulusal ve uluslararası ilişkiler kurma ve öğrenci mobilizasyonunu teşvik etmek

Hedef 2.1. Tıp Fakültesi’ nde fiziki kapasite artışını sağlamak

Hedef 2.2. Tıp Fakültesi bünyesinde yapılacak eğitimin ulaşılabilir, sürdürülebilir ve modern merkezlerde yapılmasını sağlamak.

Hedef 3.1. Tıp Fakültesi’ nin bilimsel araştırma altyapısını geliştirmek

Hedef 3.2. Ulusal ve Uluslararası alanda bilimsel dergilerde İstanbul Medipol Üniversitesi adresli yayın, bilimsel toplantı, çalıştay  sayısını arttırmak

Hedef  3.3. Tıp Fakültesi bünyesinde ulusal ve uluslar arası toplantılar düzenlemek (kongre, çalıştay , toplantı)

Hedef  3.4. Tıp Fakültesi bünyesinde bilimsel araştırma projeleri yapılmasını sağlamak

Hedef 3.5. Tıp Fakültesi ile Medipol Üniversitesinin diğer fakülteleri arasında cihaz, ürün, geliştirme ve patent almaya yönelik ortak alt yapı çalışmaları arttırmak.

Hedef 4.1. Öğrencilerin bireysel ve sosyal iletişimine katkı yapacak faaliyetler yürütmek

Hedef 4.2. Toplumsal sorunların çözümüne katkı yapacak sosyal faaliyetler yürütmek

Hedef 5.1.Mali kaynakları arttırmak

Hedef 5.2. Kurum kültürü ve kurum kimliğini birimler arası iş birliğini de dikkate alarak geliştirmek.

Not: Yukarıdaki bilgilerin hepsi Misyon ve Vizyon sekmesinde alt alta yer almalıdır.