Nöroloji ABD

İstanbul Medipol Üniversitesi Nöroloji anabilim dalı; iki profesör, iki doçent ve beş yardımcı doçent olmak üzere uzman hekim kadrosu ile hizmet vermektedir. Nöroloji poliklinik , yatan hasta servisi ve yoğun bakım servislerinde hasta takibi yapılmakta ayrıca sinirbilim araştırma laboratuvarı , video EEG monitorizasyon, EMG, nöropsikometrik testler ve diğer araştırma testleri uygulanmaktadır.

Nöroloji birimimizde  tüm nörolojik hastalıklar; başağrısı, inme(beyin damar tıkanıklığı, beyin kanaması), epilepsi(sara hastalığı), unutkanlık hastalıkları (Alzheimer hastalığı gibi), nöropatiler(diabete bağlı,kalıtımsal, toksik, çeşitli hastalıklar ya da ilaç kullanımlarına bağlı nöropatiler gibi..), kas hastalıkları, hareket bozuklukları(parkinson hastalığı, distoni vs.), kafa içi basınç artışı ile giden durumlar( hidrosefali, beyin tümörü, psödo tümör serebri gibi), omurilik hastalıkları, motor nöron hastalıkları (Amyotrofik lateral skleroz), miyastenia gravis, multipl skleroz, uyku bozuklukları( uyku-apne sendromu, REM davranış bozukluğu, huzursuz bacak sendromu gibi), baş dönmesi , sistemik hastalıklara ve çeşitli nedenlerle kullanılan ilaçlara bağlı nörolojik komplikasyonlar değerlendirilir ve tedavi edilir. Bu kapsamda başağrısı-vertigo , hareket bozuklukları, MS, Demans ve ilişkili bozukluklar ile felç (inme) poliklinikleri aktif olarak hizmet sunmaktadır. Aynı zamanda integratif tıp yöntemleri ile ilgili (Akupunktur ,kupa tedavisi, oksipital sinir blokajı gibi) uygulamalar da yapılmaktadır.

Ayrıca Prof.Dr.Lütfü Hanoğlu himayesinde özel eğitimli bir ekiple çalışmalarını yürüten Kognitif Rehabilitaston birimi de aktif olarak hizmet sunmaktadır. Sıklıkla geçirilen felçler sonrasında ya da kafa travmaları sonrasında ortaya çıkan lisan bozukluklarının (Afazi) düzeltilmesi, Özellikle geçirilen kafa travması sonrasında ortaya çıkan dikkat ve hafıza bozukluklarının algısal bozuklukların düzeltilmesi, Diğer zihinsel işlev bozukluklarına yol açan nörolojik hastalıklardan sonra da (MS, hipoksik anoksik ensefalopati, kafa travması, ensefalit vb.) hastalarda ortaya çıkan zihinsel bozuklukların düzeltilmesi amacıyla ünitemizde gereken rehabilitasyon teknikleri uygulanmaktadır.