Ölçme-Değerlendirme Komisyonu

ÖLÇME-DEĞERLENDİRME KOMİSYONU
Komisyon Başkanı Doç.Dr.İlknur TÜRKMEN
Komisyon Üyeleri Prof. Dr. B. Ufuk ŞAKUL
Doç. Dr. Mesut YILMAZ(Başkoordinatör)
Doç. Dr. Rahim HORUZ(Dönem-V)
Doç. Dr. F. Cem GEZEN(Dönem-IV)
Doç. Dr. Neslihan YÜZBAŞIOĞLU(Dönem-II)
Prof. Dr. Ayten ALTINTAŞ(Dönem-I)
Dr. Öğr. Üyesi İlknur KESKİN
Dr. Öğr. Üyesi Pakize YİĞİT
Öğrenci- İlkay KARAMAN
Öğrenci- Ayşe SUBAŞI