Radyasyon Onkolojisi ABD

Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü
Kliniğimizde yüksek teknolojik özelliklere sahip iki adet lineer hızlandırıcı radyoterapi cihazımız
bulunmaktadır (Trilogy ve Truebeam Cihazı). Bu cihazlar ile IGRT(görüntü rehberliğinde
radyoterapi), IMRT(yoğunluk ayarlı radyoterapi), VMAT(volumetrik arc tedavisi), SRS
(stereotaktik radyoterapi), SBRT(stereotaktik beden radyoterapi) yapılabilmektedir.
1 Adet Cyberknife (MLC, FIX Cone ve IRIS 3) , 1 Adet Gammaknife (Perfexion), 1 Adet
Intraoparatif Radyoterapi Cihazı (Intrabeam): (50 kV foton enerjili, silindirik ve flat aplikatörlü) ve 1
Adet Brakiterapi (Varisource- HDR) cihazlarımız mevcuttur.
Geniş yüksek teknolojiye sahip radyoterapi cihaz profili ile radyoterapinin asıl amacı olan normal
dokuları korurken tümöre maksimum doz verebilmekteyiz. Uygun vakalarda İkinci seri
ışınlamaları da güvenle yapabilmekteyiz.
Deneyimli eğitici kadromuz mevcuttur. Kliniğimizde 2 profesör ve 2 doçentimiz ile hizmet
vermekteyiz.