Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Prof. Dr. Mehmet Yücel AĞARGÜN Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Doğan IŞIK Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi