Tanıtım

 

İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Türkiye Eğitim, Sağlık ve Araştırma (TESA) Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’ nun, Yükseköğretim Kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere 23.06.2009 tarih ve 5913 sayılı Kanunun 1. maddesi uyarınca kurulan İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak 23.06.2009 tarihinde kurulmuştur. İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim ve öğretime 2010 yılında 30 tam burslu öğrenci ile Haliç Yerleşkesi’nde başlamıştır. 2012 yılında Medipol Mega Hastaneler Kompleksi ile afiliye olmasının ardından, fakültemiz tıp eğitimini Dönem III’den itibaren hastane ortamına taşımıştır. Eğitim hastanemiz 470 yatak kapasitesi ve 25 ameliyathanesi ile çağdaş standartlarda eğitim, araştırma ve sağlık hizmeti vermektedir.

2016-2017 eğitim-öğretim yılında Fakültemiz Kavacık-Güney Yerleşkesi’ne taşınmıştır. Ülkemizin gelişmiş temel bilimler kampüslerinden birisini barındıran bu yerleşkede ve Eğitim Hastanemizdeki amfi, derslik ve uygulama laboratuvarlarında teorik ve uygulamalı eğitim verilmektedir.

Fakültemizde eğitim dili Türkçe olup, zorunlu İngilizce hazırlık programı nedeniyle her dönemde derslerin %30’u İngilizce verilmektedir. Eğitim programı “Hücre Biyolojisi” ve “Sağlıklı Vücut Sistemleri” adı verilen 2 adet Temel Tıp Bilimleri Dönemi (Dönem I,II) ile başlayıp, Temel Bilimlerin Klinik Bilimlerle entegre edildiği “Hastalıkların Biyolojik Özellikleri” adı verilen Dönem III ile devam eder. Program klinik stajlara ait 2 dönem (Dönem IV, V) ve intörnlü k dönemi ile birlikte toplam 6 dönemden oluşmaktadır. Dönem I, II ve III entegre mü fredat esasına göre tasarlanmış ders kurullarından meydana gelmektedir. Dönem I’de “Hekimliğe Giriş” kurulu ile başlanıp, molekülden hücreye, hücreden dokuya, dokudan organa ve sisteme giden akış ile basitten karmaşığa doğru bir bütünlük içinde ele alınmaktadır. Bunun yanında Dönem I, II ve III mesleki eğitim becerileri ile desteklenerek öğrencilere ilk yıllardan itibaren hekim kimliği kazandırılmaktadır. Dönem IV ve V’de ki klinik stajlarda öğrenciler hastane ortamında ayaktan ve yatan hastalarla birebir karşılaşmakta, klinik bilgi ve becerilerini geliştirmektedir. Üniversite hastanemizde, Dönem III öğrencileri için 300 kişilik amfi ve konferans salonu, Dönem IV için iki adet 100’er kişilik amfi, Dönem V öğrencileri için 5 adet 30’ar kişilik derslik bulunmaktadır. Ayrıca küçük grup çalışmaları için iki adet 20 kişilik sınıf mevcuttur. İntörnlü k döneminde ise bir yıl boyunca üniversite hastanesinde öğretim üyelerinin gözetiminde toplumda sık karşılaşılan olgulardan en karmaşık olgulara kadar değişen yelpazede hastalar görerek bu yıla kadar edinmiş oldukları bilgi ve becerileri hekimlik pratikleri ile sentez olanağı bulmaktadırlar. Dönem III den itibaren talepte bulunan başarılı öğrencilerimize bütünleşik doktora programı imkanı sunulmaktadır.

İstanbul Medipol Üniversitesi güçlü akademik kadrosu ve akademik performansı ile Türkiye ve dünya üniversite sıralamalarında yükselmek için gayret göstermektedir. Bu üniversitenin lokomotifi konumundaki Tıp Fakültesinin amacı; fakülteyi tercih eden gençleri, sadece Tıp Doktoru olarak değil, aynı zamanda iletişim yetenekleri güçlü, ekip üyesi olan ve gerektiğinde ekibine liderlik yapabilecek özellikleri kazanmış, toplumun ihtiyaçlarını kavramış, özgüveni yüksek bireyler olarak mezun etmektir.

Sekiz yıldır kesintisiz olarak kendi yerleşkelerinde ve hastanelerinde Tıp Eğitimi veren Tıp Fakültemiz, ilk mezunlarını 2015-2016 eğitim öğretim yılında vermiştir.

Fakültemiz Tıp Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD)’ne yaptığı başvuru ile Tıp Eğitiminin Akreditasyon sürecini başlatarak tıp eğitim kalitesini daha da yükseltmek için çaba harcamaktadır.

2014 yılında başlayan eğitim müfredatının Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (UÇEP 2014) uyumlu hale getirilmesi çalışmaları 2018 yılında MedipolÇEP’in hazırlanmasıyla tamamlanmıştır.

Fakültemiz UÇEP temelli, uygulamalı/hasta başı derslerin ağırlığının arttığı, mezunlarımızın aile hekimliği uygulamalarında kendilerini her konuda yeterli hissedeceği duruma getirecek şekilde, yönetim kadrosu, öğretim üyeleri ve öğrencilerinin de katkılarıyla eğitim programını daha da geliştirmek üzere çalışmalara devam etmektedir.