Temel Rol ve Yetkinlikler

  1. Tıp Doktoru

Tıp uzmanlığı rolü; tıbbi bilgilerin, klinik becerilerin ve hasta merkezli, güvenli ve yüksek kaliteli bakımı esas alan profesyonel davranış modellerinin uygulamaya konulması ve diğer rollerin integrasyonunu hedefler. Tıp uzmanı İMÜ tıp eğitimi yapılanmasında merkezi roldedir ve bir hekimin klinik pratikteki faaliyet alanlarının tümünü tanımlar.

  1. Ekip Çalışanı

Hasta merkezli, güvenli, yüksek kalitede bakımı sağlamak için işbirliği yapan hekimler diğer bölümlerin uzmanlarıyla birlikte çalışır.

  1. İletişimci

İletişimci olan hekimler, etkin sağlık bakımı için temel olan bilgiyi kazanmak ve paylaşmak için hastaları ve yakınları ile ilişki kurarlar.

  1. Lider

Lider olarak hekim; diğer sağlık personeli liderleriyle beraber yüksek kalitede sağlık hizmeti sistemi için vizyon geliştirir ve bu vizyonun elde edilmesine yönelik, sistemde değişiklik yapmak üzere sorumluluk alır.

  1. Sağlık Savunucusu

Bir sağlık koruyucusu olarak hekim, sağlığı geliştirmek için, hasta gruplarıyla çalışırken kendi bilgi ve tecrübelerinden yararlanır. İhtiyaçları anlamak ve ihtiyaçların ne olduğuna karar vermek için hizmet verdiği insanlarla çalışır, gerektiğinde onlar adına konuşur ve gerekli değişiklikler için kaynakların düzenlenmesine yardımcı olur.

  1. Bilim İnsanı

Bilim insanı olarak hekimin, devamlı öğrenme, diğerlerine öğretme, kanıtların değerlendirilmesi, ve bilime katkı anlamında hekimlikte en iyiye ulaşmak için ömürleri boyunca bir kararlılık gösterip söz vermesi gerekmektedir.

  1. Profesyonel

Profesyonel olan hekimler hastaların ve toplumun sağlığına kendilerini adamışlardır. Bunu yaparken de etik davranış, davranışsal açıdan yüksek standartlar, mesleğine adanmışlık, mesleki düzenlemeler ve kişisel sağlığı temel alırlar.