Tıbbi Mikrobiyoloji

Prof. Dr.Ahmet Zeki ŞENGİL Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Deniz DURALI Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi