Tıbbi Biyoloji

Prof. Dr. Hakan CANGÜL Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Hasan KÖRKAYA Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Nihal KARAKAŞ Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi