Tıbbi Farmakoloji

Prof. Dr. Hanefi ÖZBEK Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Arzu ŞAKUL Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Arş. Gör. Nilay ATEŞ Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi