Tıbbi Mikrobiyoloji ABD

 

İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

 

Tarihçesi: Anabilim Dalımız, 2009 yılında kurulan İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesinin kuruluşunda yer almış, 2010 yılında lisans eğitimine başlamıştır.

 

Amacı: Birey ve toplum sağlığını etkileyen mikroorganizmaların izolasyonu, idantifikasyonu ve tedavisi ile mikroorganizmaların neden olduğu hastalıklara karşı korunma ve kontrol yöntemleri hakkında gerekli bilgi ve becerinin eğitimini ve uygulamalarını lisans ve lisansüstü seviyesinde yapmaktır.

Misyonu: Lisans ve lisansüstü seviyesindeki öğrencilere, enfeksiyon hastalıkları etkeni mikroorganizmaların tanısı ve tedavisi için gerekli olan temel bilgi ve becerileri kazandırmak, yatay ve dikey entegrasyonla bu bilgilerin klinikte ve sahada uygulanabilirliğini sağlamaktır.

Vizyonu: Mikrobiyoloji bilimindeki tüm gelişmelerin insan ve toplum yararına kullanılabilmesi için mevcut bilgileri tam kavramış, yeni bilgi üretebilen ve bu bilgileri klinikte veya endüstride kullanabilen profesyonel insanlar yetiştirmektir.

 

Program Dili: Türkçe ve İngilizce

Program Özellikleri: Anabilim Dalımızda dersler teorik ve pratik uygulamalar olarak iki verilmektedir. Teorik derslerde, mikroorganizmaların morfolojik, fizyolojik ve genetik özellikleri, bulaşma yolları, patojenite faktörleri ve hastalık yapma özellikleri, yaptıkları hastalıkların kliniğe yansımaları ve korunma ve kontrol yöntemleri hakkında bilgiler verilmekte, pratik uygulamalarda ise Anabilim Dalı laboratuvarında mikroorganizmaların tanı ve tedavisi için izolasyon ve idantifikasyon yöntemleri ile ilgili deneyler yapılmaktadır.  Anabilim Dalında başarı ve değerlendirme ölçütü kurul sonu sınavını başarmaktır.

Anabilim Dalımızda akademik ve bilimsel etkinlikler kapsamında lisans ve lisansüstü öğrencilerimizin araştırma, proje ve tezlerini yapabilecekleri klinik mikrobiyoloji, moleküler mikrobiyoloji, endüstriyel mikrobiyoloji, mikrobiyota, immünoloji ve sentetik biyoloji gibi araştırma laboratuvarlarımızda projeler yürütülmektedir.