Tıp Tarihi ve Etik

Prof. Dr. Ayten ALTINTAŞ Tıp Tarihi Ve Etik Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Mahmut TOKAÇ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi