Yönetim Kurulu

YÖNETİM KURULU

Dekan – Başkan Prof. Dr. Naci KARACAOĞLAN
Profesör Üyeler Prof. Dr. Ertuğrul KILIÇ
Prof. Dr. Ayten ALTINTAŞ
Prof. Dr. Ufuk ŞAKUL
Doçent Üyeler Doç. Dr. İlknur KESKİN
Doç. Dr. İlknur TÜRKMEN
Dr. Öğr. Üyesi Dr.Öğr.Üyesi Mahmut TOKAÇ